DRIVE Norge

Det er med stor glede vi kan informere om at NMK Melhus – som landets første NMK-klubb – har inngått samarbeid med Drive Norge! Avtalen innebærer at NMK Melhus og Drive Norge fremover skal jobbe sammen for å skape møteplasser for ungdom, og målet er at NMK Melhus skal oppnå status som «Godkjent DRIVE-klubb».

NMK Melhus har i alle år jobbet aktivt for å gi et tilbud til ungdom som ellers ikke finner sin plass i annen organisert aktivitet. Vi er derfor veldig glade for å ha knyttet bånd til en aktør som ønsker det samme som oss; å skape tilhørighet og glede hos ungdommer uansett hvilken fase i livet de er i. NMK Melhus ønsker å fremstå som framtidsrettet og samfunnsengasjert, og med å knytte bånd til Drive Norge ser vi dette som en mulighet til å nå ut til flere med det arbeidet vi gjør.

Samtidig ønsker vi å bidra til å formidle filosofien til Drive Norge, der grunnprinsippene er å skape robuste, målrettede, rause og trygge barn og ungdommer som står sterkt i møte med livet og samfunnet.

Vi oppfordrer alle til å gå inn på NMK Melhus – FACEBOOKSIDE å se video.

Styret i NMK Melhus, 20.03.2023