Bollandsmoen Motorsenter

Banen ligger ca. 5 km fra E6 ved Ler på fylkesvei til Klæbu.
Merket med veiskilt fra E6 på Ler i Melhus kommune.
Banens lengde for bilcrossløp er ca. 840 meter,
Rallycross-trasèen er 880 meter lang og snøscooterbanen er 820 m.

Vi har et stort og flott depot med store parkeringsområder. Her er det også fine overnattingsmuligheter.
Vi kan tilby kafeteria, flere kiosker, sanitæranlegg med innlagt vann, toaletter og dusj, og det også mulig å kjøpe strøm.

I forbindelse med NM-arrangement oppfordres det til å opplyse om plassbehov i depot, så ved særskilte behov, (deltakere som må stå ved siden av hverandre, større plassbehov osv.), må dette tas opp med klubben i god tid i forveien. Vi vil etterstrebe deres ønsker så langt det lar seg gjøre. Hver deltaker vil i utgangspunktet få utdelt plasser på ca. 9 x 12 m

Overnatting

  • Kvål Gjesteheim, tlf: 72 85 25 21 (ca. 7 km. fra banen)
  • Sandmoen Motell og Camping, tlf: 72 59 61 50 (ca. 20 km. fra banen)
  • Quality Hotel Panorama (Tiller), tlf: 72 90 05 00 (ca. 25 km. fra banen)
  • Støren Hotell, tlf: 72 43 88 00 (ca. 20 km. fra banen)
  • Valdøyan Camping (Lundamo), tlf. 72 85 42 03 (ca. 10 km fra banen)