Dugnader

Dugnadslister for 2024!


Skulle ikke tidspunktet du er satt opp på passe deg, skal du selv bytte innbyrdes, eller skaffe stedfortreder. Om du bytter til deg en annen dato, meld i fra til ansvarlig.

Dugnadsansvalig vaktliste trening: Ronja Viktoria Ljøkjel Lund Mobil: 481 21 564


For av dere som IKKE er aktiv medlem, er vi utrolig glade for enhver som tar seg tid til å melde sin ankomst uanmeldt. Din innsats betyr mye for idrettslaget, og din time blir registrert mot NIF sin tilbakeføring av midler!

Sist oppdatert 21. mai 2023.

Velkommen!