Historie

Litt om oppstarten av NMK Melhus og fram til i dag.

Det startet med at mesteparten av de aktive kjørerne i bilcross var fra dalføret ,så vi kunne jo tenke oss en klubb her også. Fra 1983-1985 representerte vi NMK Trondhjem og banen vi brukte da som nå var ”søppelfyllinga” på Bollandsmoen.

Grunneier Anders A.Bolland med flere inviterte til et møte om en dannelse av en motorklubb og det foregikk her på Høvdingen. Det skjedde i okt.-85. Frammøte var kjempebra. Det var 60 stk. som møtte, deriblant kultur og fritid v/Eigil Reitan og lensmannsetaten.

Langsiktige mål var å dekke alt fra sykkel til rallycross. På møtet kom det fram at en klubb kunne være liv laga. 51 stk. skrev under og papirmølla kunne starte. Norsk Motorklubb avd. Melhus var blitt en realitet. Forkortet ned til NMK Melhus.

Interimsstyre ble nedsatt fram til ordinær årsmøte og disse var: Anders A. Bolland, Knut Jellum, Aud Myhre og Svein Kvål. Tore Ruud ble med som en hjelpende hånd fra NMK  Tr.hjem.

Den 14/12-85 ble vi godkjent i NMK sentralt, derfra gikk turen til Norges Motorsykkelforbund (NMF) og Norges Idrettsforbund (NIF). Stiftelsesdatoen ble 23/1-86, det var den datoen vi ble opptatt som idrettsklubb i NIF.

Vårt første ordinære årsmøte ble avholdt 26/1-86 på Høvdingen med hele 67 medlemmer til stede.

Styret ble valgt og besto av:

Leder       : Anders A. Bolland 

Sekretær :  Aud Myhre

Kasserer  : Rolf Selvli              

Styremedl.: Ingvar Vevang

Styremedl.: Sverre Fordal jr.

Bilkomite på 5 medl.: Tore Dalehamn, Eva Johnsen, Svein Kvål, Svein Gunnar Andresen og Tor Egil Dybdal.

PR.sjef og repr. Idrettsrådet : Jan Erik Kregnes

Medlemsmøter ble avholdt hver mnd. her på Høvdingen i de første årene, noe som vi ikke har i dag. Da hadde vi loddsalg etc. Masse moro fulgte med da.

INFO-blad ut til medlemmene fra –89 til –96. 4 stk hvert år.

Idag når informasjon  direkte til våre medlemmer via styreweb som er bygd på NMK sentralt sitt medlemsregister. Vi har også bygd opp en ny hjemmeside som vår offisielle informasjonskanal, samt benytter facebook, Instagram og Snap.

Antall medlemmer varierer fra år til år. Det har øket litt etter litt. I 1990 var vi 223 medlemmer, og 2019 er antallet ca. 260 medlemmer. Klubbmesterskapet i 2019 stod ca 100 aktive medlemmer til start, fordelt på grenene Motocross, bilcross, rallycross, crosskart og shortcar.

Vi har også aktive medlemmer i Dragrace og snøscooter.

Idrettslaget NMK Melhus er idag underlagt Norges idrettsforbund, og tilknyttet Norges Bilsport Forbund og Norges Motorsport Forbund.

Motorsport har noe av det strengeste regelverk for gjennomføring av idretten basert på sikkerhet og miljø. Det kreves banelisenser, kursing av frivillige til sikkerhetsansvarlig, samt strenge føringer ved gjennomføring av arrangement.

Vi er å finne på Grasrotandelen,  gjerne støtt oss med ditt medlemskap selv om du ikke er aktiv. Ditt medlemskap generer midler inn i idrettslaget  fra flere kanaler, og oppfordrer familiemedlemmer av våre aktive til å bli medlem:)