Dugnadsliste 2023

Vedlagt ligger dugnadslisten for 2023! Du finner denne også her: https://nmkmelhus.no/terminliste/dugnader/

Skulle ikke tidspunktet du er satt opp på passe deg, skal du selv bytte innbyrdes, eller skaffe stedfortreder. Om du bytter til deg en annen dato, meld i fra til ansvarlig.

Dugnadsansvalig vaktliste trening: Ronja Viktoria Lund Mobil: 481 21 564


For av dere som IKKE er aktiv medlem, er vi utrolig glade for enhver som tar seg tid til å melde sin ankomst uanmeldt. Din innsats betyr mye for idrettslaget, og din time blir registrert mot NIF sin tilbakeføring av midler!

Velkommen!