Anleggstjenester as

Anleggstjenester as ble etablert i 1988. Firmaet har røtter helt tilbake til 1955 men da som et ansvarlig selskap. I fra 1955 til 1982 var det utførelse av kabelanlegg for Telenor som var hovedbeskjeftigelsen. Fra 1982 til i dag er Kommunaltekniske anlegg som Vei vann og avløp hovedfeltet. En av spesialitetene er vannanlegg med høydebasseng og pumpestasjoner for vann og avløp. Vi er i dag 11 ansatte hvor av 9 har fagbrev.

Anleggstjenester as er et maskinentreprenørfirma
som tar på seg oppdrag innen:

 • Tomtegraving
 • Vann og Avløp
 • Kabelanlegg
 • Byggefelt
 • Masseflytting
 • Natursteinsmuring
 • Rørpressing
 • Anleggstjenester as ble etablert i 1988. Firmaet har røtter helt tilbake til 1955 men da som et ansvarlig selskap.
 • I fra 1955 til 1982 var det utførelse av kabelanlegg for Telenor som var hovedbeskjeftigelsen.
 • Fra 1982 til i dag er Kommunaltekniske anlegg som Vei vann og avløp hovedfeltet.
 • En av spesialitetene er vannanlegg med høydebasseng og pumpestasjoner for vann og avløp.
 • Vi er i dag 11 ansatte hvor av 9 har fagbrev.